The Soda Pop
logo

Sex
Trang tải ứng dụng hack ola pro nhất...click chi tiết hơn
Quảng cáo [Th.Tin Admin]
wap hack xu lượng TEAMĐến Teamgo.hexat.com
hack nhân vật army II 217Hack team, Hack avatarplus, Hack lượng avatar195, 196,197,198 , 199,200Hack xu avatar, Hack quaysố avatar, hack full đấtavatar, Hack xuavatar,hack shopavatar ,bug đồ lượngAvatar 197 mới nhất,hackxu army,kpah , hack trứng linh thúNqsh,kpah,hack ken ola

Nem chua

V?t Li?u 
- 1 kg th?t n?c dùi 
- 200g da heo 
- 3 mu?ng cà phê thính g?o 
- 1 mu?ng cà phê du?ng phèn 
- 10 g t?i 
- 200g m? gáy 
- 1/2 mu?ng cà phê mu?i diêm 
- 2 mu?ng cà phê tiêu h?t 
- 2 trái ?t tuoi 
Chu?n b?: 
- Th?t và da heo d?u làm gi?ng nhu cách làm nem chua mi?n Nam 
- Thính dem giã l?i th?t nhuy?n, rây m?b. 
- T?i l?t v? , giã nhuy?n ( ch?a ml?i vài tép, s?c m?ng ) 
- M? gáy dem lu?c qua v?t d? ráo, x?t ch?, phoi m? ra gió cho khô m?t. 
- Tiêu dem rang giòn, 
Cách làm: 
- Cách giã th?t thì cung làm nhu nem chua mi?n Trung, ( Th?t c?t b? m? và b?ng nh?ng , dùng khan m?ng, lan quanh kh?i th?t, bóp d?u cho nu?c th?t th?m vào khan, c?t th?t thành t?ng li?ng m?ng, tr?i th?t vào m?t cái khan khác, d? th?t th?t ráo. 
- Da heo dem c?o r?a cho s?ch, lu?c chín, l?ng m?ng x?t ch?, n?u là da heo khô, thì ngâm vào nu?c nóng cho da n? ra, v?i vài mu?ng súp d?m, cho b?t mùi d?u, và do du?c tr?ng. 
- Khi th?t giã th?t nhuy?n xong thì b? vào m?t cái th? s?ch, tr?n m? heo+ da heo+ thính+ du?ng+ mu?i + mu?i diêm+ tiêu h?t 
Tr?n t?t c? th?t d?u. 
- Viên th?t thành t?ng viên tròn b?ng trái t?c, d? hoi d?p viên th?t, bõ lên m?t th?t 1 lác t?i, 1 lát ?t x?t khoanh, vài h?t tiêu 
L?y lá vông ho?c lá ?i, là chùm ru?t gói viên th?t và cung dùng lá chu?i qu?n, gói nhu cách trên. Ð? 3 ngày là nem chín. 
Nem mi?n Nam khác nem mi?n Trung ? ch?: 
- Nem mi?n Nam có cho thính và mu?i diêm vào th?t thì chín nem d? và có v? ng?t. 
- Nem mi?n Trung khi chín th?t màu h?ng và có v? chua 
- Lá vong, lá chu?i, mu?i, giây l?t 
Nem nu?ng 
Nguyên Li?u: 
- 1 lbs th?t dùi n?c ( nh? ch? xay 3 l?n ) 
- ¼ lbs m? lung ( xay nh? ) 
- ¼ tsp b?t n?i ALSA 
- ½ TSP b?t khoai ( potato starch ) 
- ½ tsp mu?i diêm 
- ½ TSP nu?c m?m ngon 
- ½ TSP du?ng 
- ½ TSP nu?c hành tây ( ho?c 1 tsp b?t hành onion powder ) 
- 1 TSP d?u an 
- vài gi?t màu d? 
Cách Làm 
- Th?t n?c l?a mi?ng th?t d? h?ng , l?y ngón tay ?n vào mi?ng th?t th?y có s?c dàn h?i là mi?ng th?t ngon , khi làm nem s? du?c dai và dòn . Nh? ngu?i bán xay dùm ( meat grinder )3 l?n d? v? nhà kh?i m?t công xay l?i . Máy ? nhà vì không d? m?nh, khi máy b? nóng s? làm th?t b? b? ( không dai ) 
- Tr?n th?t và t?t c? các gia v? , nh?i vài l?n cho th?t du?c dai , sau dó vo viên tròn ho?c d?p tu? ý . 
- Cho nem vào trong lò nu?ng 350°F , sau dó nu?ng so l?i trên lò than ( tu? ý ) 
***Nem nu?ng này có th? an chung v?i bún và rau s?ng ( bún nem nu?ng ) chan nu?c m?m ho?c nem cu?n bánh tráng ch?m v?i tuong g?i cu?n, ho?c tuong ch?m ch?o tôm *** 

cuachua
OnlineC-
STAT